Để liên hệ với Kí Tự Hay, bạn chỉ cần gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ sau:

Phùng Haco (kituhay.com)

88 Lê Tấn Bê, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Email: phunghaco@kituhay.com hoặc lienhe@kituhay.com

Trân trọng cảm ơn.