Bảng kí tự đặc biệt đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết tất cả những kí tự đặc biệt đầy đủ đang được sử dụng tại chuyên trang Kí Tự Hay (kituhay.com).

¢ - Cent Sign
µ - Micro Sign
¸ - Cedilla
Ð - Eth
Þ - Thorn
ð - Eth
þ - Thorn
ı - Dotless I
ĸ - Kra
Ŋ - Eng
ſ - Long S
Ɔ - Open O
Ɖ - African D
Ə - Schwa
Ɣ - Gamma
Ɩ - Iota
Ƨ - Tone Two
ƨ - Tone Two
Ʃ - Esh
Ʊ - Upsilon
Ʒ - Ezh
Ƽ - Tone Five
ƿ - Wynn, wen
ǝ - Turned E
Ƿ - Wynn, wen
Ƚ - L with Bar
Ʉ - U Bar
Ʌ - Turned V
ɐ - Turned A
ɔ - Open O
ɘ - Reversed E
ə - Schwa
ɡ - Script G
ɢ - G
ɣ - Gamma
ɥ - Turned H
ɩ - Iota
ɪ - I
ɮ - Lezh
ɯ - Turned M
ɴ - N
ɹ - Turned R
ʀ - R
ʁ - Inverted R
ʃ - Esh
ʇ - Turned T
ʉ - U Bar
ʊ - Upsilon
ʍ - Turned W
ʎ - Turned Y
ʏ - Y
ʙ - B
ʜ - H
ʞ - Turned K
ʟ - L
˘ - Breve
˙ - Dot Above
˚ - Ring Above
Ϳ - Yot
· - Ano Teleia
Α - Alpha
Β - Beta
Δ - Delta
Ε - Epsilon
Ζ - Zeta
Η - Eta
Θ - Theta
Κ - Kappa
Λ - Lamda
Μ - Mu
Ν - Nu
Ξ - Xi
Ο - Omicron
Π - Pi
Ρ - Rho
Σ - Sigma
Τ - Tau
Υ - Upsilon
Φ - Phi
Ψ - Psi
Ω - Omega
α - Alpha
β - Beta
γ - Gamma
δ - Delta
ε - Epsilon
ζ - Zeta
η - Eta
θ - Theta
ι - Iota
κ - Kappa
μ - Mu
ν - Nu
ξ - Xi
ο - Omicron
π - Pi
ρ - Rho
σ - Sigma
τ - Tau
υ - Upsilon
φ - Phi
χ - Chi
ψ - Psi
ω - Omega
ϗ - Kai Symbol
Ϛ - Stigma
Ϝ - Digamma
ϝ - Digamma
Ϟ - Koppa
ϟ - Koppa
Ϡ - Sampi
ϡ - Sampi
Ϧ - Khei
ϩ - Hori
Ϫ - Gangia
Ϯ - Dei
ϯ - Dei
ϳ - Yot
Ϻ - San
а - A
б - Be
в - Ve
г - Ghe
д - De
е - Ie
ж - Zhe
з - Ze
и - I
й - Short I
к - Ka
л - El
м - Em
о - O
п - Pe
р - Er
с - Es
т - Te
у - U
ф - Ef
х - Ha
ц - Tse
ч - Che
ш - Sha
щ - Shcha
ы - Yeru
ь - Soft Sign
э - E
ю - Yu
я - Ya
ё - Io
ђ - Dje
ѕ - Dze
ї - Yi
ќ - Kje
ѧ - Little Yus
ѯ - Ksi
ѳ - Fita
ҡ - Bashkir Ka
һ - Shha
ә - Schwa
ө - Barred O
ԃ - Komi Dje
ԅ - Komi Zje
ԋ - Komi Nje
ԍ - Komi Sje
ԟ - Aleut Ka
ա - Ayb
ե - Ech
զ - Za
է - Eh
թ - To
ժ - Zhe
ի - Ini
լ - Liwn
ձ - Ja
ղ - Ghad
մ - Men
յ - Yi
չ - Cha
ռ - Ra
վ - Vew
ց - Co
ք - Keh
օ - Oh
ֆ - Feh
ה - He
ו - Vav
ח - Het
י - Yod
ל - Lamed
ם - Final Mem
מ - Mem
ן - Final Nun
נ - Nun
ע - Ayin
פ - Pe
ק - Qof
ר - Resh
ש - Shin
ת - Tav
؁ - Sanah
؏ - Misra
ء - Hamza
ا - Alef
ب - Beh
ت - Teh
ث - Theh
ج - Jeem
ح - Hah
خ - Khah
د - Dal
ذ - Thal
ر - Reh
ز - Zain
س - Seen
ش - Sheen
ص - Sad
ض - Dad
ط - Tah
ظ - Zah
ع - Ain
ف - Feh
ق - Qaf
ك - Kaf
ل - Lam
م - Meem
ن - Noon
ه - Heh
و - Waw
ي - Yeh
ً - Fathatan
ٌ - Dammatan
َ - Fatha
ُ - Damma
ِ - Kasra
ّ - Shadda
ْ - Sukun
ٱ - Alef Wasla
ٹ - Tteh
پ - Peh
چ - Tcheh
ک - Keheh
گ - Gaf
ڳ - Gueh
ہ - Heh Goal
ی - Farsi Yeh
ے - Yeh Barree
ܓ - Gamal
ܟ - Kaph
ܢ - Nun
ܨ - Sadhe
ܫ - Shin
- Quf
- Visarga
- A
- Aa
- I
- Ii
- U
- Uu
- E
- O
- Ka
- Kha
- Ga
- Gha
- Ca
- Ja
- Jha
- Tta
- Ttha
- Dda
- Ddha
- Nna
- Ta
- Tha
- Da
- Dha
- Na
- Pa
- Pha
- Ba
- Bha
- Ma
- Ya
- Ra
- La
- Lla
- Sha
- Ssa
- Sa
- Ha
- Nukta
- Aa
ि - I
- Ii
- U
- Uu
- E
- Ai
- Candra O
- Au
- Dddha
- Digit Zero
- Digit One
- Digit Two
- Digit Four
- Digit Five
- Digit Six
- Digit Seven
- Digit Eight
- Digit Nine
- Bengali A
- Bengali Aa
- Bengali I
- Bengali U
- Bengali Uu
- Bengali E
- Bengali O
- Bengali Au
- Bengali Ka
- Bengali Kha
- Bengali Ga
- Bengali Nga
- Bengali Ca
- Bengali Cha
- Bengali Ja
- Bengali Tta
- Bengali Ttha
- Bengali Dda
- Bengali Nna
- Bengali Ta
- Bengali Tha
- Bengali Da
- Bengali Dha
- Bengali Na
- Bengali Pa
- Bengali Pha
- Bengali Bha
- Bengali Ma
- Bengali Ya
- Bengali Ra
- Bengali La
- Bengali Sha
- Bengali Ssa
- Bengali Sa
- Bengali Ha
- Bengali Aa
ি - Bengali I
- Bengali Ii
- Bengali U
- Bengali Uu
- Bengali E
- Bengali O
- Bengali Au
- Bengali Rra
- Bengali Yya
logo footer

KiTuHay.Com là website Kí tự đặc biệt đã phát triển đến phiên bản: v1.2.7, chuyên tạo tên nhân vật game bằng các kí hiệu như Kí tự Quả Táo, Mặt quỷ, Khoảng trống. Tạo kí tự đặc biệt Free Fire, PUBG, Liên Quân, TikTok, Zalo, Facebook, Instagram. Cập nhật mới nhất những kí tự đẹp tại KiTuHay.Com.

Giới thiệu | Chính sách | Thanh toán | Cookies | Liên hệ

Email: kituhay.com@gmail.com

Phone: 0362.19.39.89

Thời gian làm việc: 8:00 - 21:00.

Địa chỉ: 81 Đại Đồng, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Đặng Trần Long

Được xây dựng bằng cả con tim ❤️ của KITUHAY.COM

Nguồn dữ liệu: W3schools, Unicode, Wikipedia. © Copyright 2022 Ki Tu Hay. All rights reserved.

Facebook | Business | DMCA.com Protection Status